Krščanska komunikacija – kaj so ključi?

Krščanska komunikacija – kaj so ključi?

Krščanska komunikacija temelji na učinkovitem in jasnem sporočanju, ki je podprto s svetim pismom. Obstaja veliko načinov za učinkovito komuniciranje kot kristjan, vendar so tri ključne komponente, ki so bistvene za uspeh: ljubezen, spoštovanje in ponižnost. Ko komunicirate z drugimi, vedno ne pozabite pokazati ljubezni. To ne pomeni, da se morate strinjati z vsem, kar rečejo ali naredijo, vendar pomeni izkazovanje spoštovanja in sočutja. Pomembno si je zapomniti, da je vsak na svoji poti in da vsi delamo napake. Izkazovanje ljubezni in razumevanja bo veliko pripomoglo k učinkoviti komunikaciji. Spoštovanje je tudi pomemben del krščanske komunikacije. Poklicani smo ljubiti svojega bližnjega kot samega sebe, kar pomeni, da ga poslušamo in z njim ravnamo dostojanstveno in spoštljivo. Zelo pomembno je, da ste potrpežljivi in ​​resnično poslušate, kaj govori druga oseba, preden odgovorite. Toliko se lahko naučimo drug od drugega, če si le vzamemo čas in spoštljivo poslušamo. Nazadnje, ponižnost je ključna v krščanski komunikaciji. Poklicani smo biti ponižni Kristusovi služabniki, kar pomeni, da druge postavljamo pred sebe. Ko se komunikacije lotimo ponižno, ustvari odprt in varen prostor za iskren dialog. Ljudje se dobro počutijo, ko delijo svoje misli in mnenja, ko vedo, da ne bodo obsojani ali zasmehovani. Če želite kot kristjan biti učinkovit komunikator, vedno ne pozabite izkazovati ljubezni, spoštovanja in ponižnosti. Te tri ključne komponente vam bodo pomagale vzpostaviti pomembne odnose in deliti svojo vero na način, ki bo spoštljiv in spoštljiv do drugih

OdgovoriUmetnost krščanske komunikacije pokriva številne vidike odnosa med prerojenimi verniki in naše odnose s svetom na splošno. V Novi zavezi so tako imenovani 'zapovedi drug drugemu'. Če se te zapovedi upoštevajo, so vir pravilne krščanske komunikacije. Na ukaze bi lahko gledali kot na Božji kodeks ravnanja za krščanske odnose. Vendar seveda ne delamo stvari, ki so zapovedane v 'drug drugem'. Krščanska komunikacija je veščina, ki se je moramo naučiti tako, da se podrejamo Božji besedi in jo uporabljamo v svojem življenju.Sledi seznam nekaterih medsebojnih ukazov v Novi zavezi, povezanih s krščansko komunikacijo:

Ljubite drug drugega - Janez 13:34 in Janez 15:12,17.


Odpuščajte drug drugemu - Efežanom 4:32 in Kološanom 3:13.
Bodite služabniki drug drugemu - Galatom 5:13.
Izkazujte gostoljubje drug drugemu - 1. Petrovo pismo 4:7-10.


Molite drug za drugega - Jakob 5:16.
Gradite (izgrajujte) drug drugega - Rimljanom 14:19, 1. Tesaloničanom 5:11.
Pozdravljajte drug drugega - Rimljanom 16:16, 1. Petrovo pismo 5:14.
Prenašajte drug drugega - Efežanom. 4:1-2 in Kološanom 3:13-14.
Ne sodite drug drugega - Rimljanom 14:13.
Ne govorite slabo drug o drugem - Jakob 4:11.
Ne godrnjajte drug proti drugemu - Jakob 5:9.
Ne grizite in ne žrite drug drugega - Galačanom 5:15.
Ne dražite in ne zavidajte drug drugemu - Galatom 5:26.
Enako skrbite drug za drugega - 1 Korinčanom 12:25-26.
Sprejmite drug drugega - Rimljanom 15:7.
Učite drug drugega - Kološanom 3:16.
Opominjajte (svetujte) drug drugega - Rimljanom 15:14 in Kološanom 3:16.
Podredite se drug drugemu - Efežanom 5:21-22.
Priznajte svoje grehe drug drugemu - Jakob 5:16.
Ne lažite drug drugemu - Kološanom 3:9.
Bodite prijazni drug do drugega - Efežanom 4:32.
Tolažite drug drugega – 1. Tesaloničanom 4:18, 5:11.

Vsak svetopisemski sklic na tem seznamu se začne in konča s prvim. 'Novo zapoved vam dajem: Ljubite se med seboj (Jn 13,34). Kristusova ljubezen je katalizator naše krščanske komunikacije drug z drugim v naših zakonih in pravzaprav v vseh naših odnosih.

Zelo zanimiva je ugotovitev, da slov komunikacije se lahko nanašajo ne samo na naše medčloveške odnose, ampak tudi na naš celoten način življenja, in te zapovedi so pravilno vodilo, kako živeti kot verniki. Ko se obnašamo v skladu z ukazi drug drugega, smo »izpolnjevalci besede in ne le poslušalci« (Jakob 1:22) in svetu okoli sebe sporočamo, da smo otroci našega Očeta.

Top