Komplementarizem proti egalitarizmu – kateri pogled je svetopisemsko pravilen?

Komplementarizem proti egalitarizmu – kateri pogled je svetopisemsko pravilen? OdgovoriPovzeto po ' Svet za svetopisemsko moškost in ženskost ,' komplementarizem je stališče, da Bog ženskam omejuje služenje v določenih vlogah cerkvenega vodstva in namesto tega poziva ženske, naj služijo v enako pomembnih, a komplementarnih vlogah. Povzeto po ' Kristjani za svetopisemsko enakost ,« egalitarizem je stališče, da ni svetopisemskih omejitev glede službe v cerkvi, ki bi temeljile na spolu. Ker oba stališča trdita, da temeljita na Svetem pismu, je ključnega pomena, da v celoti preučimo, kaj točno Sveto pismo pravi o vprašanju komplementarizma proti egalitarizmu.

Še enkrat, če povzamem, na eni strani so egalitarci ki verjamejo, da ni razlik med spoloma in ker smo vsi eno v Kristusu, so ženske in moški zamenljivi, ko gre za funkcionalne vloge v vodstvu in v gospodinjstvu. Nasprotno mnenje imajo tisti, ki se imenujejo komplementarni. Komplementarni pogled verjame v bistveno enakost moških in žensk kot oseb (tj. kot človeških bitij, ustvarjenih po Božji podobi), komplementarni pa se držijo razlik med spoloma, ko gre za funkcionalne vloge v družbi, cerkvi in ​​domu.Argument v prid komplementarnosti je mogoče podati iz 1. Timoteju 2:9-15. Zlasti verz, ki se zdi, da nasprotuje egalitarističnemu stališču, je 1. Timoteju 2:12, ki glasi: Ne dovolim ženski, da bi poučevala ali izvajala oblast nad moškim; raje naj ostane tiho. Pavel poda podoben argument v 1. Korinčanom 14, kjer piše: Ženske naj molčijo v cerkvah. Kajti ne smejo govoriti, ampak morajo biti pokorni, kot pravi tudi postava (1 Kor 14,34). Pavel trdi, da ženskam ni dovoljeno poučevati in/ali izvajati oblasti nad moškimi v cerkvenem okolju. Zdi se, da odlomki, kot sta 1. Timoteju 3:1–13 in Titu 1:6–9, omejujejo tudi 'službe' cerkvenega vodstva na moške.Egalitarizem v bistvu temelji na Galačanom 3:28. V tem verzu Pavel piše: Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnega, ni moškega in ženske, saj ste vsi eno v Kristusu Jezusu. Egalitarno stališče trdi, da so bile v Kristusu odstranjene razlike med spoloma, ki so bile značilne za padle odnose. Vendar, ali je tako treba razumeti Galatom 3:28? Ali kontekst upravičuje takšno razlago? Povsem jasno je, da ta razlaga škodi kontekstu verza. V Galačanom Pavel dokazuje veliko resnico opravičevanja samo z vero in ne z deli (Galačanom 2:16). V Galačanom 3:15–29 Pavel zagovarja utemeljitev razlik med postavo in obljubo. Galačanom 3:28 se ujema s Pavlovo trditvijo, da so vsi, ki so v Kristusu, Abrahamovi potomci po veri in dediči obljube (Galačanom 3:29). Iz konteksta tega odlomka je jasno, da se Pavel nanaša na odrešenje, ne na vloge v cerkvi. Z drugimi besedami, odrešenje je brezplačno dano vsem, ne glede na zunanje dejavnike, kot so etnična pripadnost, ekonomski status ali spol. Raztegovanje tega konteksta tako, da bi veljalo tudi za vloge spolov v cerkvi, presega in izven argumenta, ki ga je navedel Paul.

Kar je resnično bistvo tega argumenta in česar mnogi egalitaristi ne razumejo, je, da razlika v vlogi ni enaka razliki v kakovosti, pomembnosti ali vrednosti. Moški in ženske so enako cenjeni v Božjih očeh in načrtih. Ženske niso slabše od moških. Namesto tega Bog dodeljuje različne vloge moškim in ženskam v cerkvi in ​​domu, ker nas je tako načrtoval, da delujemo. Resnico diferenciacije in enakosti je mogoče videti v funkcionalni hierarhiji znotraj Trojice (prim. 1 Kor 11,3). Sin se podreja Očetu, Sveti Duh pa se podreja Očetu in Sinu. Ta funkcionalna podlaga ne pomeni enakovredne manjvrednosti bistva; vse tri Osebe so enako Bog, vendar se razlikujejo po svoji funkciji. Podobno so moški in ženske enako človeška bitja in si enako delijo božjo podobo, vendar imajo od Boga določene vloge in funkcije, ki odsevajo funkcionalno hierarhijo znotraj Trojice.Top