Ali opozorilo v Razodetju 22:18–19 velja za celotno Sveto pismo ali samo za knjigo Razodetja?

Ali opozorilo v Razodetju 22:18–19 velja za celotno Sveto pismo ali samo za knjigo Razodetja? OdgovoriRazodetje 22:18-19 vsebuje svarilo za vsakogar, ki posega v svetopisemsko besedilo: Kajti skupaj pričam vsem, ki poslušajo besede prerokbe te knjige: Če kdo doda k temu, bo Bog nanj dodal nadloge, ki so bili napisani v tej knjigi. In če kdo odvzame besede knjige te prerokbe, bo Bog vzel njegov del iz knjige življenja in iz svetega mesta in iz stvari, ki so zapisane v tej knjigi. Vprašanje je, ali se ti verzi nanašajo na celotno Sveto pismo ali samo na knjigo Razodetja.

To opozorilo je namenjeno posebej tistim, ki izkrivljajo sporočilo knjige Razodetja. Jezus sam je avtor razodetja in dajalec videnja apostolu Janezu (Razodetje 1,1). Kot tak zaključuje knjigo s potrditvijo svojega pričevanja o dokončnosti prerokb v Razodetju. To so njegove besede in svari pred tem, da bi jih na kakršen koli način popačili, bodisi z dodajanjem, odštevanjem, ponarejanjem, spremembami ali namernimi napačnimi razlagami. Opozorilo je izrecno in grozljivo. Nadloge Razodetja bodo prizadele vsakogar, ki je na kakršen koli način ponaredil razodetja v knjigi, in tisti, ki si upajo to storiti, ne bodo imeli nobene udeležbe v večnem življenju v nebesih.Čeprav je opozorilo v Razodetju 22:18–19 specifično za Knjigo Razodetja, to načelo velja za vsakogar, ki skuša namerno izkrivljati Božjo Besedo. Mojzes je dal podobno opozorilo v 5. Mojzesovi knjigi 4:1-2, kjer je Izraelce posvaril, da morajo poslušati in ubogati Gospodove zapovedi, ne dodajati niti odvzemati njegove razodete Besede. Pregovori 30:5–6 vsebujejo podoben opomin za vsakogar, ki bi k Božjim besedam dodal: ukorjen in dokazano bo lažnivec. Čeprav se opozorilo v Razodetju 22:18-19 nanaša posebej na Knjigo Razodetja, je treba njeno načelo uporabiti za celotno razodeto Božjo Besedo. Paziti moramo, da z Biblijo ravnamo previdno in spoštljivo, da ne bi popačili njenega sporočila.Top