Kako lahko živim sveto življenje?

Kako lahko živim sveto življenje? OdgovoriDa bi se lotili vprašanja, kako živeti sveto življenje, moramo najprej razumeti, kaj sveto pomeni. Biti svet pomeni biti ločen ali ločen od greha in zla. Bog je svet – popolnoma ločen od vsega, kar je zlo (1 Jn 1,5). Bog nas kliče, da smo sveti, tako kot je (1. Petrovo 1:16, ki citira Lev 19:2), vendar je bistveno razumeti, da je brez Boga to nemogoče. Imeti moramo Svetega Duha, ki prebiva v nas in nas napolnjuje s svojo svetostjo. Sveto življenje lahko živimo le z močjo Duha; tako je prvi korak k svetemu življenju sprejetje Jezusa kot Odrešenika (Efežanom 1:13).

Ko smo naredili ta korak odrešenja, smo izjavil pravični (Rimljanom 5:1). Toda kako izgleda biti pravzaprav pravični – živeti sveto življenje? V 1. Tesaloničanom 4:3–8 Pavel poudarja spolno čistost kot del svetega življenja: Božja volja je, da ste posvečeni: da se izogibate spolne nemoralnosti; da bi se vsak od vas naučil obvladovati svoje telo na svet in časten način, ne pa v strastnem poželenju kot pogani, ki ne poznajo Boga (verzi 3–5).Poleg izogibanja spolni nemoralnosti in ohranjanja seksa v okviru Božjega načrta za zakonsko zvezo lahko živimo sveto življenje tako, da smo poslušni Bogu na vseh področjih življenja (1. Petrovo 1:14–16). Ključnega pomena je poznati in ubogati Božjo besedo (Janez 17:17). Skrivanje Božje Besede v naših srcih nas varuje pred grehom (Psalm 119:11). Ko živimo v poslušnosti Bogu, ostajamo ločeni od zla. Svoja telesa darujemo kot živo žrtvovanje Bogu (Rimljanom 12:1–2). Namen svetega življenja je slaviti Boga in pokazati njegovo naravo tistim okoli nas (Matej 5:16). Živeti sveto življenje v poslušnosti Bogu je življenje v resnični svobodi od suženjstva greha (Rimljanom 6:6).Ni vedno lahko izbrati poslušnost Bogu, še posebej, če poskušamo vse narediti sami. Satan ne bi rad nič drugega kot, da nas z neposlušnostjo vrne v suženjstvo. Imamo pa obljubo: Vi, dragi otroci, ste od Boga in ste jih premagali, ker je tisti, ki je v vas, večji od tistega, ki je na svetu (1 Jn 4,4). Sveti Duh bo v nas ustvaril Kristusovo podobnost in ko se mu predamo, bomo lahko živeli sveto življenje (Galačanom 5:16).

Tu je miselnost, ki bi jo morali imeti: Štejte se za mrtve grehu, a žive za Boga v Kristusu Jezusu (Rimljanom 6:11). Vsakič, ko se soočimo s skušnjavo, bi morali reči, da sem mrtev za to! To je bil del mojega star življenje! Jaz sem nova stvaritev v Kristusu! (glej 2. Korinčanom 5:17). Da bi živeli sveto življenje, da bi se ločili od greha, se moramo videti kot Bog – kot na novo rojeni otroci Najvišjega, oblečeni v Kristusovo pravičnost.Prav tako imamo korist, da smo del Kristusovega telesa. Druženje z drugimi kristjani in prevzemanje odgovornosti do njih je velik vir moči za sveto življenje. Kot kristjani smo poklicani, da drug drugega spodbujamo v tej zadevi (Hebrejcem 10:24–25).

Ne pozabite, da ne poskušamo živeti svetega življenja, da bi si zaslužili odrešenje; živeti sveto življenje je naravni izrastek reševanja z Božjo milostjo in napolnjenosti z njegovim Duhom. Pomembno je tudi, da ne obupamo, ko se zapletemo. Ko ne uspemo, bi moral biti naš odgovor, da priznamo greh in nadaljujemo s svojim krščanskim hodom (1 Janez 1:9). Rimljanom 8:1 pravi: Zdaj ni nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Božja milost ne izgine, ko delamo napake.

Top