Kako naj kristjani gledajo na idejo, da imajo muslimani sanje/vizije o Jezusu?

Kako naj kristjani gledajo na idejo, da imajo muslimani sanje/vizije o Jezusu? OdgovoriObstaja veliko poročil o muslimanih, ki so se spreobrnili v krščanstvo zaradi sanj ali videnja, v katerem se jim je prikazal Jezus. Pripovedi se nekoliko razlikujejo, vendar imajo skoraj vsi naslednje skupne vidike: (1) Jezus se jim prikaže. (2) Jezus jim reče, naj najdejo osebo in se z njo pogovorijo ob določenem času na določenem kraju. (3) Ko musliman sledi Jezusovim navodilom, najde osebo ob točno pravem času in na pravem mestu in oseba razloži, kdo je Jezus v resnici, in predstavi evangelij. (4) Musliman verjame, da je Jezus Mesija in Odrešenik, in vanj polaga svojo vero ter se odreka islamu.

Kaj naj kristjani trdijo o takšnih trditvah? Glede na to, kaj se je zgodilo apostolu Pavlu, ni razloga za dvom o takih poročilih. V 9. poglavju Apostolskih del se je Jezus prikazal Pavlu v viziji in rekel Pavlu, naj gre v Damask in počaka. Jezus je nato poslal Ananijo k Pavlu. Ananija je Pavlu razložil evangelij in Pavel je postal kristjan. Pavlovo življenje se je nato spremenilo. Iz preganjalca kristjanov se je spremenil v Jezusovega sledilca, ki je močno oznanjal evangelij v večjem delu rimskega sveta.Obstaja veliko drugih svetopisemskih primerov, ko Bog uporablja sanje in vizije za komunikacijo z ljudmi. Iz anekdotskih dokazov v sodobnem času se zdi, da drugi poleg muslimanov doživljajo tudi čudežne sanje in vizije, ki jih usmerjajo na evangelij in odrešenje. Ključno v vsakem primeru je, da je evangelij na koncu oznanjen in sprejet. Naše zaupanje ne v sanje in vizije, ampak v avtoriteto Božje Besede (2. Timoteju 3:16–17).Obstajati mora ravnovesje. Na nadnaravno razodetje je treba gledati takšno, kot je, čudež, ne običajen dogodek. Bog je Bog čudežev. Ne bi nas smelo presenetiti, da bi Bog čudežno izročil svojo resnico neposredno osebi, ki je ujeta v situaciji brez dostopa do evangelija odrešenja po Jezusu Kristusu. Toda celo v sanjah in vizijah Jezus usmerja muslimana k nekomu, ki zna razložiti evangelij. Zakaj Jezus sam ne deli evangelija? Zdi se, da Jezus ponavlja vzorec, ki so ga postavili on in njegovi apostoli. Apostolska dela 2:22 in Hebrejcem 2:4 pravijo, da čudeži potrjujejo glasnike evangelija, tako da bodo ljudje poslušali sporočilo, ki jim ga je Bog dal razglasiti.

Kristjani bi se morali veseliti čudežnih načinov, kako Bog pritegne muslimane k veri v Jezusa Kristusa. Kristjani bi morali iskati načine, kako muslimanom omogočiti dostop do evangelija in trdnega nauka Božje Besede.Top