Katere so posredne in nesporočljive Božje lastnosti?

OdgovoriSpodajljivi Božji atributi so tisti, ki jih lahko posedujemo tudi ljudje, čeprav le v omejenem obsegu. Če je nekaj prenosljivo, je to mogoče sporočiti ali prenesti drugim. Neposredne Božje lastnosti so tiste lastnosti, ki so izključne zanj. Ljudje si ne moremo deliti nesporočljivih atributov božanstva.

Ljudje kot končna bitja ne bodo deležni niti posrednih božjih lastnosti v enaki meri, kot jo ima Bog. Na primer, Bog je ljubezen (1 Jn 4,8). Ljudje lahko ljubimo, mi pa to počnemo nepopolno. Bog je tudi pravičen. Ljudje imajo občutek za pravičnost in lahko uresničujejo pravico, vendar to storijo nepopolno. Bog je Stvarnik. Ljudje smo ustvarjalni, vendar ne moremo ustvarjati iz nič kot ima Bog. Nekatere druge posredne Božje lastnosti so milost, usmiljenje, dobrota, resnicoljubnost, razumsko razmišljanje in odnos.Ko rastemo v Kristusu in se preoblikujemo z delovanjem Svetega Duha v nas (Rimljanom 12:1–2; 2 Korinčanom 3:18), smo deležni Božjih posrednih lastnosti v bolj smiselnem in popolnem smislu. Ko smo odrešeni z Božjo milostjo po veri v Jezusa, postanemo novi (2. Korinčanom 5:17). Vendar se še vedno borimo proti svoji grešni naravi in ​​se moramo naučiti odložiti svojega starega jaza, ki ga pokvarijo njegove prevarantske želje; postati nov v odnosu vaših umov; in obleči novega jaza, ustvarjenega, da bi bil podoben Bogu v resnični pravičnosti in svetosti (Efežanom 4:22–24). Če ostanemo v Kristusu, lahko obrodimo sad (Janez 15:1–17). Z napolnjenostjo s Svetim Duhom izkazujemo lastnosti, kot so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrota, zvestoba, nežnost in samoobvladovanje (Galatom 5:22–23). Ko smo v Kristusu, je naša ljubezen bolj podobna Božji agape ljubezen in je manj umazana z našo lastno grešnostjo.Pomembno je razumeti, da nikoli ne bomo v celoti podobni Bogu in v nobenem smislu ne bomo nikoli postali bogovi. Bog se razlikuje od nas, vendar smo ustvarjeni po njegovi podobi in odkupljeni po njegovem Sinu. Poklicani smo biti sveti, kakor je on svet (1. Petrovo 1,15–16), vendar vemo, da je le on popolnoma svet; vsaka svetost v nas prihaja od njega. Naše sodelovanje v Božjih lastnostih, ki se sporočajo, je v njegovo slavo in je omogočeno z Njegovim načrtom za nas in njegovim omogočanjem, ko prebivamo v njem.

Neposredne Božje lastnosti so tiste lastnosti, ki jih ni mogoče deliti z njegovimi bitji. Božji nesporočljivi atributi so stvari, ki jih lahko ima samo Bog in zaradi katerih se razlikuje od stvarstva. Na primer, Bog je vsemogočen, vseprisoten, vseved, suveren, transcendenten, nespremenljiv in samoobstoječ. Te lastnosti lahko definiramo, vendar jih pogosto ne razumemo v celoti in jih nikoli ne moremo imenovati za svoje. Nesporočljivi Božji atributi so tisto, kar naredi Boga, Boga. So Njegove razpoznavne lastnosti, ki jih ima samo On. Neposredne Božje lastnosti so razlog, da spoštujemo Stvarnika, ga častimo, zaupamo in hvalimo.Top