Kakšna so imena in naslovi Svetega Duha?

Kakšna so imena in naslovi Svetega Duha? OdgovoriSveti Duh je znan pod številnimi imeni in naslovi, od katerih večina označuje neko funkcijo ali vidik njegove službe. Spodaj je nekaj imen in opisov, ki jih Sveto pismo uporablja za Svetega Duha:

Avtor Svetega pisma: (2. Petrovo 1:21; 2. Timoteju 3:16) Sveto pismo je dobesedno od Boga navdihnjeno s Svetim Duhom, tretjo Osebo Trojice. Duh je spodbudil avtorje vseh 66 knjig, da so natančno zabeležili tisto, kar je vdihnil v njihova srca in misli. Kakor veter v jadrih ladjo premika po vodi, tako je svetopisemske pisce ponesel Duhov impulz.Tolažnik / svetovalec / zagovornik: (Izaija 11:2; Janez 14:16; 15:26; 16:7) Vse tri besede so prevodi grščine parakletos , iz katerega dobimo Paraclete , drugo ime za Duha. Ko je Jezus odšel, so bili njegovi učenci zelo v stiski, ker so izgubili njegovo tolažilno navzočnost. Toda obljubil je, da bo poslal Duha, da bo tolažil, tolažil in vodil tiste, ki pripadajo Kristusu. Duh tudi našim duhom priča, da mu pripadamo in nam s tem zagotavlja odrešenje.Obsojenec greha: (Janez 16:7–11) Duh uporablja Božje resnice na človekove lastne misli, da bi jih s poštenimi in zadostnimi argumenti prepričal, da so grešniki. To počne s prepričanjem v naših srcih, da nismo vredni stati pred svetim Bogom, da potrebujemo njegovo pravičnost in da je sodba gotova in bo nekega dne prišla do vseh ljudi. Tisti, ki te resnice zanikajo, se upirajo prepričanju Duha.

Depozit / Pečat / Depozit: (2. Korinčanom 1:22; 5:5; Efežanom 1:13–14) Sveti Duh je Božji pečat na njegovem ljudstvu, njegova pravica do nas, da smo njegovi lastni. Dar Duha vernikom je predplačilo za našo nebeško dediščino, ki nam jo je Kristus obljubil in nam jo zagotovil na križu. Ker nas je Duh zapečatil, smo prepričani v naše odrešenje. Nihče ne more zlomiti božjega pečata.vodnik: (Janez 16:13) Tako kot je Duh vodil pisce Svetega pisma k zapisovanju resnice, tako obljublja, da bo vodil vernike, da bodo spoznali in razumeli to resnico. Božja resnica je neumnost za svet, ker je duhovno spoznana (1 Kor 2,14). Tisti, ki pripadajo Kristusu, imajo notranjega Duha, ki nas vodi v vse, kar moramo vedeti v zvezi z duhovnimi zadevami. Tisti, ki ne pripadajo Kristusu, nimajo tolmača, ki bi jih vodil k spoznavanju in razumevanju Božje Besede.

Prebivalec vernikov: (Rimljanom 8:9–11; Efežanom 2:21–22; 1. Korinčanom 6:19) Sveti Duh prebiva v srcih Božjega ljudstva in to prebivanje je značilna značilnost prerojene osebe. Od znotraj vernikov nas usmerja, vodi, tolaži in vpliva na nas ter v nas proizvaja sadove Duha (Galačanom 5:22-23). Zagotavlja intimno povezavo med Bogom in njegovimi otroki. Vsi pravi verniki v Kristusa imajo Duha, ki prebiva v njihovih srcih.

priprošnjik: (Rimljanom 8:26) Eden najbolj spodbudnih in tolažnih vidikov Svetega Duha je njegova služba priprošnje v imenu tistih, v katerih prebiva. Ker pogosto ne vemo, kaj in kako moliti, ko se približamo Bogu, nam Duh posreduje in moli za nas. Posreduje za nas z brezbesednimi vzdihi, tako da, ko nas zatirajo in preplavijo preizkušnje in življenjske skrbi, pride zraven, da nam pomaga, ko nas podpira pred prestolom milosti.

Razodevalec / Duh resnice: (Janez 14:17; 16:13; 1. Korinčanom 2:12–16) Jezus je obljubil, da bo po vstajenju prišel Sveti Duh in vas vodil v vso resnico. Zaradi Duha v naših srcih smo sposobni razumeti resnico, zlasti v duhovnih zadevah, na način, ki ga nekristjani ne morejo. Pravzaprav je resnica, ki nam jo razkriva Duh, zanje neumnost in je ne morejo razumeti. Toda v sebi imamo Kristusov um v Osebi njegovega Duha.

Božji duh / Gospod / Kristus: (Matej 3:16; 2. Korinčanom 3:17; 1. Petrovo 1:11) Ta imena nas spominjajo, da je Božji Duh res del troedinega božanstva in da je prav tako Bog kot Oče in Sin. Prvič se nam razkrije ob stvarjenju, ko je lebdel nad vodami, kar označuje svojo vlogo pri stvarjenju, skupaj z Jezusom, ki je vse ustvaril (Jn 1,1-3). To isto Božjo Trojico spet vidimo pri Jezusovem krstu, ko se Duh spusti na Jezusa in se zasliši Očetov glas.

Duh življenja: (Rimljanom 8:2) Besedna zveza Duh življenja pomeni, da je Sveti Duh tisti, ki ustvarja ali daje življenje, ne zato, da sproži odrešenje, temveč da daje novo življenje. Ko prejmemo večno življenje po Kristusu, nam Duh zagotovi duhovno hrano, ki je oskrba duhovnega življenja. Tu spet vidimo troedinega Boga na delu. Oče nas odreši z delom Sina in to odrešenje podpira Sveti Duh.

Učitelj: (Janez 14:26; 1. Korinčanom 2:13) Jezus je obljubil, da bo Duh svoje učence učil vsega in jih spomnil, kar je rekel, ko je bil z njimi. Pisce Nove zaveze je Duh ganil, da so se spomnili in razumeli navodila, ki jih je Jezus dal za izgradnjo in organizacijo Cerkve, doktrine o samem sebi, navodila za sveto življenje in razodetje prihodnjih stvari.

Priča: (Rimljanom 8:16; Hebrejcem 2:4; 10:15) Duh se imenuje priča, ker potrjuje in priča, da smo Božji otroci, da je Jezus in učenci, ki so delali čudeže, poslani od Boga in da knjige Svetega pisma so božansko navdihnjene. Nadalje, s tem, ko daje darove Duha vernikom, priča nam in svetu, da pripadamo Bogu.

Top