Katere so nekatere svetopisemske vrstice o posvečenju?

Katere so nekatere svetopisemske vrstice o posvečenju?

Posvečenje je proces, s katerim postanemo sveti. To je proces, s katerim nas Bog loči od greha in naredi za svoje ljudstvo. Sveto pismo veliko pove o posvečenju. Tukaj je nekaj najpomembnejših verzov: »In ti boš zame sveti. Ne jejte ničesar, kar je naravno umrlo. Lahko ga daš tujcu, ki je znotraj tvojih vrat, da ga poje, ali pa ga prodaš tujcu. Kajti sveto si ljudstvo GOSPODU, svojemu Bogu. ...' - 3. Mojzesova 22:2-3 Glej, prečistil sem te, a ne kakor srebro; Preizkusil sem te v ognju nadloge.' - Izaija 48:10 Kajti prepričan sem, da nas ne smrt ne življenje, ne angeli ne vladarji, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne višina ne globina, ne kar koli drugega v vsem stvarstvu ne bo moglo ločiti od Božje ljubezni. v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.' - Rimljanom 8:38-39

Odgovori2. Timoteju 2:21
Če se torej kdo očisti nečastnega, bo posoda za častno rabo, posvečena, koristna gospodarju hiše, pripravljena za vsako dobro delo.1. Tesaloničanom 5:23
Sedaj pa naj vas sam Bog miru popolnoma posveti in ves vaš duh in duša in telo naj ostane neoporečen ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.Janez 17:17
Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica.Galačanom 2:20
Bil sem križan s Kristusom. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. In življenje, ki ga zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in dal samega sebe zame.

2. Tesaloničanom 2:13
Vedno pa se moramo zahvaljevati Bogu za vas, od Gospoda ljubljeni bratje, ker vas je Bog izvolil kot prvine za rešitev po posvečenju po Duhu in veri v resnico.

2. Korinčanom 5:17
Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo; glej, novo je prišlo.

1. Tesaloničanom 4:3
Kajti to je božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite spolne nemorale;

1. Korinčanom 6:11
In taki ste bili nekateri. Vendar si bil opran, bil si posvečen, bil si opravičen v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in po Duhu našega Boga.

Rimljanom 6:6
Vemo, da je bil naš stari jaz križan z njim, da bi bilo telo greha uničeno, da ne bi bili več sužnji grehu.

Hebrejcem 10:14
Kajti z eno samo daritvijo je za vse čase izpopolnil tiste, ki se posvečujejo.

Hebrejcem 13:12
Tako je tudi Jezus trpel zunaj vrat, da bi s svojo krvjo posvetil ljudi.

Filipljanom 1:6
In prepričan sem o tem, da bo tisti, ki je v vas začel dobro delo, to dovršil na dan Jezusa Kristusa.

1. Korinčanom 1:2
Cerkvi Božji, ki je v Korintu, posvečenim v Kristusu Jezusu, poklicanim za svetnike skupaj z vsemi, ki povsod kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, njihovega in našega Gospoda:

2. Petrovo 1:2–4
Naj se vam pomnoži milost in mir v spoznanju Boga in našega Gospoda Jezusa. Njegova božanska moč nam je podelila vse stvari, ki se nanašajo na življenje in pobožnost, po spoznanju njega, ki nas je poklical k svoji slavi in ​​odličnosti, s katero nam je podelil svoje dragocene in zelo velike obljube, tako da po njih lahko postanejo deležni božanske narave, saj so pobegnili iz pokvarjenosti, ki je v svetu zaradi grešne želje.

1. Petrovo 1:2
Po predznanju Boga Očeta, v posvečenju Duha, za pokorščino Jezusu Kristusu in za škropljenje z njegovo krvjo: Naj se vam pomnoži milost in mir.

1. Tesaloničanom 4:3–5
Kajti to je božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite spolne nemorale; da zna vsak izmed vas obvladovati svoje telo v svetosti in časti, ne pa v strasti poželenja kakor pogani, ki ne poznajo Boga;

1. Janezovo 1:9
Če priznamo svoje grehe, je zvest in pravičen, da nam grehe odpusti in nas očisti vse krivice.

Janez 17:19
In zaradi njih se posvečam, da bodo tudi oni posvečeni v resnici.

Filipljanom 2:13
Kajti Bog je tisti, ki deluje v vas, tako da hočete kot da delate po svoji volji.

Apostolska dela 26:18
Da bi jim odprl oči, da bi se obrnili iz teme k svetlobi in od satanove oblasti k Bogu, da bi prejeli odpuščanje grehov in mesto med tistimi, ki so posvečeni po veri vame.

Če ni drugače navedeno, so vsi svetopisemski verzi iz Svetega pisma, angleška standardna različica, avtorska pravica 2001 Crossway Bibles, založniška služba Good News Publishers.

Posebna zahvala za OpenBible.info za podatke o najbolj znanih svetopisemskih stavkih.

Top