Kaj pomeni, da je Božji dar večno življenje (Rimljanom 6:23)?

OdgovoriV Rimljanom 6:20–23 Pavel vabi kristjane, naj razmislijo o svojem življenju pred prihodom k Kristusu in od takrat. Prav tako primerja nasprotne nagrade vsakega načina življenja: Ko ste bili sužnji greha, ste bili osvobojeni nadzora pravičnosti. Kakšno korist ste imeli takrat od stvari, ki se jih zdaj sramujete? Te stvari vodijo v smrt! Toda zdaj, ko ste osvobojeni greha in ste postali Božji sužnji, korist, ki jo poženete, vodi v svetost, rezultat pa je večno življenje. Kajti plača za greh je smrt, Božji dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

Pred odrešenjem smo bili sužnji greha in usojeni na smrt. Toda po veri v Jezusa Kristusa smo prejeli Božji dar, ki je zveličanje duš za večno življenje: Bog je namreč tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubi, ampak ima večno. življenje. Kajti Bog svojega Sina ni poslal na svet, da bi obsodil svet, ampak da bi po njem rešil svet (Jn 3,16–17).Beseda darilo ( karizma v grščini) v Rimljanom 6:23 pomeni darilo, dano kot znak dobre naklonjenosti. Efežanom 2:8–9 podrobneje opisuje ta dar: Kajti po milosti ste bili odrešeni po veri – in to ni od vas samih, je Božji dar – ne po delih, da bi se nihče ne mogel pohvaliti. Božji dar ni odvisen od našega vedenja. Ni ga mogoče zaslužiti, kot plačo. Sveto pismo to imenuje brezplačno darilo (Rimljanom 6:23, ESV). Ne delamo za dar večnega življenja; prejemamo ga preprosto zato, ker se na nas izliva Božja naklonjenost.Božji dar je njegova obilna milost. To ni kot prestopek, ki prinaša smrt zaradi greha. Božja milost in dar, ki je prišel po milosti enega samega človeka, Jezusa Kristusa, prinaša večno življenje (Rimljanom 5:15–17; glej tudi Rimljanom 3:24; Efežanom 1:7–8). Greh plača svojo plačo s smrtjo in grešniki dobijo, kar si zaslužijo. Toda Bog daje brezplačen dar in verniki v Jezusa Kristusa prejmejo, kar so ne zaslužijo - večno življenje.

Božji dar je Jezus Kristus, njegov Sin. Apostol Pavel se zahvaljuje Bogu za njegov nepopisni dar v Jezusu (2 Kor 9,15). Jezus se imenuje božji dar v obliki žive vode Samariji (Janez 4,10). Jezus daje to definicijo večnega življenja: To je pa večno življenje: da poznajo tebe, edinega pravega Boga, in Jezusa Kristusa, ki si ga poslal (Janez 17:3). Dar je spoznati enega pravega Boga skozi odnos z Jezusom Kristusom, njegovim Sinom, ki je sam večno življenje.Kristjani prejmejo vse Kristusove koristi zaradi našega združenja z Jezusom Kristusom. Jezus je umrl in zato smo umrli v njem (Rimljanom 6:3; Galatom 2:20). Kristus je vstal od mrtvih; tako smo bili uvedeni v novo življenje (Rimljanom 6:4–5). On živi za Boga, zdaj pa živimo za Boga (Rimljanom 6:10–11). Jezus Kristus bo živel večno, mi pa bomo večno živeli z njim (Janez 17:3; 1 Jn 2:25).

Edini razlog za prejem božjega daru je odkupna žrtev Jezusa Kristusa na križu. Jezus je pravični kanal Božjega daru milosti, ki ga je izlila njegova kri (1. Petrovo 1:18–19; Razodetje 1:5). Če smo v Kristusu po veri, v njem prejmemo vsak duhovni blagoslov (Efežanom 1:3–14). Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem Sinu. Kdor ima Sina, ima življenje; kdor nima Božjega Sina, nima življenja. To pišem vam, ki verujete v ime Božjega Sina, da boste vedeli, da imate večno življenje (1 Jn 5,11–13).

Božji dar je obilno duhovno življenje – življenje s smislom, namenom in veseljem – od trenutka odrešenja in za vse večne čase (Janez 10:10; 1. Korinčanom 2:9). Staro življenje greha nima koristi in vodi le v smrt. Toda služenje Bogu ima prednost, da posvečenje vodi k svetosti in Božjemu daru – večnemu življenju v Jezusu Kristusu.

Top