Kaj pomeni, da je Gospod moja moč in moja pesem (2 Mz 15,2)?

Kaj pomeni, da je Gospod moja moč in moja pesem (2 Mz 15,2)? OdgovoriPotem ko je Bog popeljal izraelski narod iz suženjstva v Egiptu in ko je ljudstvo rešil s čudežem ob Rdečem morju, so Mojzes in Izraelci v pesmi hvalili Boga, svojega rešitelja (Izhod 15:1). Ta pesem je vključevala trditev, da je Gospod moja moč in moja pesem (Izhod 15:2). Več kot štiristo let so Izraelci hrepeneli po svobodi, a niso imeli moči, da bi se rešili. Ob pravem času je Bog poskrbel za njihovo osvoboditev in v tem trenutku zahvale so ljudje priznali, da je on njihova moč.

Kasneje, potem ko je Bog štirideset let vodil izraelsko ljudstvo po puščavi (kot sodbo za njihovo nevero in trmo), je Mojzes spomnil ljudstvo, da jih je Bog preskrbel z mano (kruhu podobna snov z neba), da so bi priznali, da je Bog njihova moč in preživetje ter da njihovo preživljanje in bogastvo nista njihova lastna (5. Mojzesova 8:17). Bog je delal dobro za Izrael in jim pomagal, da so bili ponižni in spoznali, da je Bog njihova moč – ne bi smeli gledati nase in na svojo moč.Psalmist v Psalmu 18:1 priznava Boga kot mojo moč in širi ta koncept ter ga hvali kot psalmistovo skalo, trdnjavo in rešitelja (Psalm 18:2). David imenuje Boga svojo moč in svoj ščit (Psalm 28:7) in v pesmi oznanja, da bo pel o Božji moči in hvali Boga, ki je njegova moč (Psalm 59:16–17). V teh odlomkih vidimo tesno povezavo med Bogom, ki je naša moč, in njegovim, da je vreden hvale v pesmi. V pesmi Mojzesa in Izraelovega Izhoda 15 pojejo, da je Gospod moja moč in moja pesem. Če ne bi Božje moči delovalo v imenu Izraela, Izrael ne bi imel pesmi. Pravzaprav ne bi bili niti živi, ​​da bi zapeli pesem.Bog je čudežno rešil Izraela in vsaj za trenutek je bil narod hvaležen in ga hvalil ter ga priznal kot svojo moč in pesem. Včasih v lastnem življenju ne vidimo, kako velika in koristna so Božja dela v našem življenju, in si bodisi pripisujemo zasluge za svoje uspehe bodisi ga preprosto ne priznavamo. Kako žalostno, da lahko vsaj za trenutek pomislimo, da je naša moč naša lastna, ko je vse, kar imamo, od njega.

Top