Bomo jedli hrano v nebesih?

OdgovoriMarsikdo se sprašuje, ali bomo jedli hrano v nebesih, ker jesti ni potrebno le za preživetje, ampak je tudi tako zelo prijetno! Ker je jesti prijetno, mnogi ljudje sklepajo, da bo tisto, kar je prijetno na zemlji (seks, družinski odnosi, itd.), seveda prisotno v nebesih. Čeprav nam Sveto pismo ne daje natančnega odgovora na vprašanje, kako jesti hrano v nebesih, je nekaj pripomb iz Svetega pisma na mestu.

Zanimivo je omeniti, da je Gospod Jezus, ko je tik pred križanjem praznoval pasho s svojimi učenci, omenil jedo in pitje v kraljestvu. Resnično, povem vam, ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko ga bom pil novega v Božjem kraljestvu« (Mr 14,25). Tu se zagotovo vidi zemeljsko tisočletno kraljestvo in v tem kraljestvu bodo vsi, ki so njegovi sledilci, že prejeli svoja vstajenja telesa. Iz te izjave bi bilo videti, da bomo v svojih poveličanih telesih jedli in pili v tisočletnem kraljestvu. Kaj pa nebeško kraljestvo?Ko je Janez apostol dobil vizijo o Novem Jeruzalemu, se mu je pokazala čista reka vode življenja, bistra kot kristal, ki izhaja iz prestola Boga in Jagnjeta. Sredi njegove ulice in na obeh straneh reke je bilo drevo življenja, ki je rodilo dvanajst sadežev, in vsako drevo je obrodilo svoj sad vsak mesec. Listi drevesa so bili za zdravljenje narodov. In prekletstva ne bo več ... (Razodetje 22:1-3). Besedilo ne pove, ali bomo res jedli sad drevesa življenja, je pa to zagotovo mogoče.Če bomo jedli v nebesih, ne vemo zagotovo, kaj bi lahko vseboval nebeški jedilnik, čeprav se je domnevalo, da bo morda naša prehrana taka, kot sta bila Adam in Eva v raju pred padcem. In Bog je rekel: Glej, dal sem ti vsako zelišče, ki daje seme, ki je po vsej zemlji, in vsako drevo, katerega sad daje seme; vam bo za hrano« (1 Mz 1,29).

Na koncu v resnici ne vemo, ali bomo jedli v nebesih ali kaj. Verniki vedo le delno (1. Korinčanom 13:9). Veselja, da smo večni z našim Odrešenikom, ki je Kruh življenja, so nad našimi omejenimi zmožnostmi, da jih razumemo, saj še ni razodeto, kaj bomo, vemo pa, da ko se bo razodel, bomo njemu podobni, saj videli ga bomo takšnega, kot je. In vsak, ki ima to upanje vanj, se očisti, kakor je On čist (1 Jn 3,2-3).Top